חוקרת מדינות המפרץ הערביות. מרצה באוניברסיטאות שונות ובמסגרות פרטיות, וכן משמשת פרשנית בתקשורת הישראלית והזרה לנושאי המזרח התיכון.