творческий клуб -лекции (иврит)

Фото Cпектакль: סדרה באולם : ד"ר ירון עובדיה - עולם הערבים והאסלאם 19мая

סדרה באולם : ד"ר ירון עובדיה - עולם הערבים והאסלאם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Четверг, 19 мая 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום : ד"ר ירון עובדיה - עולם הערבים והאסלאם 19мая

סדרה בזום : ד"ר ירון עובדיה - עולם הערבים והאסלאם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Четверг, 19 мая 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: פרופ' רונן בורשבסקי - "זו היצירה האחרונה שלי – וזו הראשונה" 23мая

סדרה בזום: פרופ' רונן בורשבסקי - "זו היצירה האחרונה שלי – וזו הראשונה"

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Понедельник, 23 мая 2022, 10:30 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: פרופ' רונן בורשבסקי - "זו היצירה האחרונה שלי – וזו הראשונה" 23мая

סדרה באולם: פרופ' רונן בורשבסקי - "זו היצירה האחרונה שלי – וזו הראשונה"

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Понедельник, 23 мая 2022, 10:30 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ניר אלון - מעורב יפני 24мая

סדרה באולם: ניר אלון - מעורב יפני

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Вторник, 24 мая 2022, 18:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ניר אלון - מעורב יפני 24мая

סדרה בזום: ניר אלון - מעורב יפני

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Вторник, 24 мая 2022, 18:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר אפי זיו - האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם 25мая

סדרה באולם: ד"ר אפי זיו - האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Среда, 25 мая 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר אפי זיו - האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם 25мая

סדרה בזום: ד"ר אפי זיו - האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Среда, 25 мая 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר רוביק רוזנטל - יופי של עברית 26мая

סדרה באולם: ד"ר רוביק רוזנטל - יופי של עברית

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Четверг, 26 мая 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר רוביק רוזנטל - יופי של עברית 26мая

סדרה בזום: ד"ר רוביק רוזנטל - יופי של עברית

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Четверг, 26 мая 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: עמית אברון - המוח וההתנהגות האנושית 29мая

סדרה בזום: עמית אברון - המוח וההתנהגות האנושית

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Воскресенье, 29 мая 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: עמית אברון - המוח וההתנהגות האנושית 29мая

סדרה באולם: עמית אברון - המוח וההתנהגות האנושית

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Воскресенье, 29 мая 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר דורון לוריא - נשים באמנות 31мая

סדרה בזום: ד"ר דורון לוריא - נשים באמנות

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Вторник, 31 мая 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר דורון לוריא - נשים באמנות 31мая

סדרה באולם: ד"ר דורון לוריא - נשים באמנות

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Вторник, 31 мая 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה באולם: רחל אסתרקין - יוצרי הקולנוע המרתקים בעולם 01июня

סדרה באולם: רחל אסתרקין - יוצרי הקולנוע המרתקים בעולם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Среда, 01 июня 2022, 10:00 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: דוד איבגי - מבט אל העבר 02июня

סדרה באולם: דוד איבגי - מבט אל העבר

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Четверг, 02 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: דוד איבגי - מבט אל העבר 02июня

סדרה בזום: דוד איבגי - מבט אל העבר

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Четверг, 02 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: עידית פרי - הישוב היהודי בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה 06июня

סדרה באולם: עידית פרי - הישוב היהודי בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Понедельник, 06 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: עידית פרי - הישוב היהודי בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה 06июня

סדרה בזום: עידית פרי - הישוב היהודי בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Понедельник, 06 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: יסכה הרני - מסעות, תיירות ועליה לרגל - מלידת ישוע ועד המאה ה 21 07июня

סדרה בזום: יסכה הרני - מסעות, תיירות ועליה לרגל - מלידת ישוע ועד המאה ה 21

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Вторник, 07 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: יסכה הרני - מסעות, תיירות ועליה לרגל - מלידת ישוע ועד המאה ה 21 07июня

סדרה באולם: יסכה הרני - מסעות, תיירות ועליה לרגל - מלידת ישוע ועד המאה ה 21

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Вторник, 07 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: יואל שתרוג - מסע חובק עולם 08июня

סדרה באולם: יואל שתרוג - מסע חובק עולם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Среда, 08 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: יואל שתרוג - מסע חובק עולם 08июня

סדרה בזום: יואל שתרוג - מסע חובק עולם

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Среда, 08 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר רז יצחקי - ג'אז - העידן המודרני 09июня

סדרה באולם: ד"ר רז יצחקי - ג'אז - העידן המודרני

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Четверг, 09 июня 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר רז יצחקי - ג'אז - העידן המודרני 09июня

סדרה בזום: ד"ר רז יצחקי - ג'אז - העידן המודרני

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Четверг, 09 июня 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה באולם: פרופ' חיים באר - פרוזה 04 12июня

סדרה באולם: פרופ' חיים באר - פרוזה 04

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Воскресенье, 12 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: פרופ' חיים באר - פרוזה 04 12июня

סדרה בזום: פרופ' חיים באר - פרוזה 04

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Воскресенье, 12 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר אביב אמית - על אהבה ושנסונים (סדרת ערב) 13июня

סדרה באולם: ד"ר אביב אמית - על אהבה ושנסונים (סדרת ערב)

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Понедельник, 13 июня 2022, 18:30 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר אביב אמית - על אהבה ושנסונים (סדרת ערב) 13июня

סדרה בזום: ד"ר אביב אמית - על אהבה ושנסונים (סדרת ערב)

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Понедельник, 13 июня 2022, 18:30 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר רוחמה אלבג - במה להמתיק את הימים? - בשירים 14июня

סדרה באולם: ד"ר רוחמה אלבג - במה להמתיק את הימים? - בשירים

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Вторник, 14 июня 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר רוחמה אלבג - במה להמתיק את הימים? - בשירים 14июня

סדרה בזום: ד"ר רוחמה אלבג - במה להמתיק את הימים? - בשירים

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Вторник, 14 июня 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר גליה דור - 'בין האבסטרקטי לקונקרטי' - מסע בינות לרעיונות אמנותיים ויצירות מופת במרחב האסייתי 15июня

סדרה בזום: ד"ר גליה דור - 'בין האבסטרקטי לקונקרטי' - מסע בינות לרעיונות אמנותיים ויצירות מופת במרחב האסייתי

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Среда, 15 июня 2022, 10:30 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר גליה דור - 'בין האבסטרקטי לקונקרטי' -  מסע בינות לרעיונות אמנותיים ויצירות מופת במרחב האסייתי 15июня

סדרה באולם: ד"ר גליה דור - 'בין האבסטרקטי לקונקרטי' - מסע בינות לרעיונות אמנותיים ויצירות מופת במרחב האסייתי

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Среда, 15 июня 2022, 10:30 + 2 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום: רועי עלוני - על צלילים ואנשים 19июня

סדרה בזום: רועי עלוני - על צלילים ואנשים

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Воскресенье, 19 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: רועי עלוני - על צלילים ואנשים 19июня

סדרה באולם: רועי עלוני - על צלילים ואנשים

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Воскресенье, 19 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר אורית וולף: מסעות מוזיקליים 21-22 21июня

סדרה באולם: ד"ר אורית וולף: מסעות מוזיקליים 21-22

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Вторник, 21 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרה בזום : ד"ר אורית וולף: מסעות מוזיקליים 21-22 21июня

סדרה בזום : ד"ר אורית וולף: מסעות מוזיקליים 21-22

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Вторник, 21 июня 2022, 10:30 + 1 даты
Фото Cпектакль: סדרת ערב בזום: דוד איבגי - אמנות למופת 07июля

סדרת ערב בזום: דוד איבגי - אמנות למופת

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Четверг, 07 июля 2022, 18:30
Фото Cпектакль: סדרת ערב באולם: דוד איבגי - אמנות למופת 07июля

סדרת ערב באולם: דוד איבגי - אמנות למופת

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Четверг, 07 июля 2022, 18:30
Фото Cпектакль: סדרה בזום: ד"ר עודד ציון - אמונתו של הרמב״ם - בקריאה עכשווית 10июля

סדרה בזום: ד"ר עודד ציון - אמונתו של הרמב״ם - בקריאה עכשווית

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
Воскресенье, 10 июля 2022, 10:30
Фото Cпектакль: סדרה באולם: ד"ר עודד ציון - אמונתו של הרמב״ם - בקריאה עכשווית 10июля

סדרה באולם: ד"ר עודד ציון - אמונתו של הרמב״ם - בקריאה עכשווית

творческий клуб -лекции (иврит)
Подробнее
зрительнфый зал Тикотин
Воскресенье, 10 июля 2022, 10:30
Платформа для продажи билетов Платформа для продажи билетов