סיורים מחוץ למוזיאון

Picture of Event: סיור בעיר ברוסית "מברוואלד לברוואלד" 05October

סיור בעיר ברוסית "מברוואלד לברוואלד"

More details
Tuesday, October 05 2021, 18:00
Picture of Event: סיור בעיר ברוסית "בואדי סליב" 19October

סיור בעיר ברוסית "בואדי סליב"

More details
Tuesday, October 19 2021, 18:00
Ticketing platform Ticketing platform