תקנון

 

תקנון

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

מוזיאוני חיפה שומרים את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת והתאם לצורך.

רכישת כרטיסים תיעשה באמצעות כרטיס אשראי שלרוכש יש אישור והרשאה להשתמש בו.

מוזיאוני חיפה שומרים על פרטיותך ומתחייבת שלא להעביר את פרטיך לשום גורם צד שלישי.

הלקוח נותן את הסכמתו לקבל במייל ובסלולר מידע הקשור לרכישתו. כמו כן יצורף למאגר החברה לקבלת מידע עבור מופעים עתיידים ,מבצעים, קופונים וכיו״ב, פרסום עתידי ניתן לביטול בכל עת ע״י הסרה מרשימת הדיוור או מסרונים. 

זכות לביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים הינה בהתאם לאופן שבו בוצעה העסקה:

במידה שהעסקה בוצעה במכר מרחוק (אינטרנט/טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל את העסקה, בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או מקבלת טופס גילוי נאות לפי המאוחר מבניהם., ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות. העוסק רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ הנמוך מבניהם.

בהעסקה פרונטאלית (בבית העסק) הרי שתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 קובעות שביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה למשרד הכרטיסים ממנו נרכשו הכרטיסים, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע.

עפ"י תקנות ביטול עסקה, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

בקשת הביטול תתבצע על ידי שליחת הודעת דוא"ל בלבד למוזיאוני חיפה והזיכוי יבוצע עד 7 ימי עסקים. אי הגעה - במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי .

אירוע שלא מאורגן ע"י מוזיאוני חיפה

רכישת כרטיסים לאירוע שלא מאורגן ע"י מוזיאוני חיפה המידע, התמונות והאירועים המופיעים באתר מתקבלים ע״ מארגני האירועים, מוזיאוני חיפה מספקים את שירותי מכירת הכרטיסים בלבד. באחריות מארגני האירועים השונים לספק את השירות ללקוח הרוכש.

במקרה של ביטול אירוע על-ידי המארגן, הרוכש יקבל החזר של מלוא כספו באמצעות התשלום איתו ביצע את ההזמנה.

 

נהלי רישום וביטול

מפגשי מועדון תרבות

בנוסף לאופציה של רכישת כרטיס כניסה חד פעמי למפגש, ניתן לרכוש מינוי פתוח למפגשי הבוקר. המינוי כולל כרטיסיה של 10 או 20 מפגשים המתקיימים במסגרת מועדון תרבות. בחלק מהמפגשים שעלות הפקתם יקרה במיוחד, יתבקשו המינויים להוסיף תשלום נוסף למחיר הרגיל. תוקף המינוי הפתוח הוא 24 חודשים. 

המינוי הינו אישי ולא ניתן להעברה. ניתן להשתמש בכרטיס אחד מן המינוי להרצאה אחת. הכניסה להרצאות היא על בסיס מקום פנוי. רכישת מינוי פתוח אינה מבטיחה באופן אוטומטי כניסה לכל הרצאה. על מנת לשריין מקום להרצאה מסוימת, יש להזמין בקופות המוזיאון כרטיס עם מושב מסומן לפני מועד ההרצאה.

לביטול הזמנת כרטיס מסומן שהוצא דרך הקופה להרצאה ספציפית, יש להתקשר לקופות המוזיאון עד 24 שעות לפני המפגש (לא בבוקר המפגש) ולהודיע על ביטול. במקרה כזה, לא יוחזר החזר כספי אלא יינתן זיכוי עבור הרצאה אחת למינוי. בכל מקרה, יש להחזיר את הכרטיס המסומן לקופה כתנאי לקבלת הזיכוי האמור להרצאה אחרת.

לא תתאפשר החלפת מינוי הרצאות מועדון תרבות במינוי קולנוע או מינוי אחר של המוזיאון. לא יתאפשר שימוש במינוי של הרצאות בקולנוע טיקוטין ולהפך.

במקרה של אי ניצול כרטיס מסומן ללא הודעה מראש כאמור לעיל – לא יינתן החזר כספי ולא זיכוי והכרטיס יחשב כאילו נוצל, לא משנה מה הסיבה לאי ניצול הכרטיס.

לא יינתן החזר כספי/זיכוי למינוי שנוצל בחלקו או שלא נוצל כלל. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה מנומקת (בכתב) להחזר כספי לוועדת חריגים. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

ככל שתחליט ועדת החריגים על החזר כספי, ההרצאות שנוצלו יחושבו לפי מחיר הרצאה מלא ולא לפי מחיר הרצאה כחלק ממינוי.

 

סיורים, סדנאות וקורסים קצרים, אירועים, הופעות ורכישת מינויים

(שעלות ההשתתפות בהם מעל 50 ₪)

בהתאם לתקנה 2 (3) לתקנות הגנת הצרכן:

ניתן לבטל השתתפות בסיורים, סדנאות, קורסים קצרים (עד 6 מפגשים) באירועים והופעות וכן לבטל רכישת מינויים ולקבל החזר כספי תוך 14 ימים מיום הרכישה, ובלבד שהביטול לא ייעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע.

ביטול ההשתתפות וקבלת החזר כספי ייעשו אך ורק עם הצגת חשבונית/אישור רכישה או סרט קופה וכרטיס המעידים על עצם ההרשמה לאירוע או הוכחה אחרת לגבי עצם ההרשמה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

במקרה של ביטול כאמור, רשאי המוזיאון לגבות דמי ביטול בשיעור 5% מדמי ההשתתפות או 100 ₪, הנמוך מבין השניים.

החזרת התמורה תיעשה תוך 14 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה, ותיעשה באופן בו נעשה התשלום:

היה התשלום במזומן - החזרת התמורה תהיה בשיק.

היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך 14 ימים מהמועד שנפרע.

היה התשלום בכרטיס אשראי - יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו בשיק או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב, ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה. לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה בשיק.

במקרה של אי ניצול כרטיס לסיור או אירוע ללא הודעה מראש של 3 ימי עבודה, לא יינתן החזר כספי ולא זיכוי והכרטיס ייחשב כאילו נוצל.

הנחת אזרח ותיק

לקוח המבצע הזמנה טלפונית ומבקש לקבל הנחת אזרח ותיק על סמך הצהרתו, יצטרך לציין את שמו המלא, מספר תעודת זהות ושנת לידה. בבואו לקבל את הכרטיס יהיה חייב הלקוח להציג תעודת אזרח ותיק או תעודת זהות. אם תעודה כזו לא תהיה ברשותו, הוא יחוייב במחיר מלא.

 

נשמח לעמוד לרשותכם:

שרון בנוש – מנהלת מחלקת אירועים ותוכן
events@hms.org.il

צוות הקופות, מוזיאון טיקוטין 04-8383554 | 04-9115965
kupa@tmja.org.il

שירות לקוחות service@hms.org.il

 

כללי הבית:

הקהל מתבקש להגיע כ-15 דקות לפני תחילת ההרצאה. יש לשים לב לשעת התחלת ההרצאה כפי שהיא מופיעה בחוברת ובאתר - כל ההרצאות מתחילות בזמן!

בשל מבנה האולם ואופן הישיבה מאחרים לא יורשו להיכנס, יאבדו את מקומם וכן לא יזכו להחזר.

אין להכניס מזון ומשקאות לאודיטוריום.

יש לכבות את הפלאפונים לפני תחילת ההרצאה על מנת שלא להפריע למרצה ולקהל.

יציאה וכניסה מהאולם במהלך ההרצאה תתאפשר דרך הדלתות העליונות בלבד ובסיועה של הדיילת.

לא תתאפשר יציאה במהלך הרצאה מודגמת או במהלך הקרנת קטעי וידאו כאשר האולם מוחשך.

לא תתקבל הודעה על ביטול הרצאה ביום האירוע, לא משנה מה הסיבה לאי ניצול הכרטיס.

אין שום אפשרות להכנס להרצאה ללא כרטיס בתוקף.

יש להשמע להנחיות הדיילות והצוות.

צוות המוזיאון יהיה רשאי להרחיק מן ההרצאות לקוח אשר לא ישמור על כללי הבית לעונת לימודים.

** בעצם רכישת המינוי הפתוח או כרטיס להרצאה יש משום הסכמה ואישור של נהלי הרישום והביטול ושל כללי הבית ועל הלקוחות לפעול לפיהם.

 

קורסים

 לידיעתכם מספר תנאים והנחיות המחייבים כל נרשם לקורסים:

הטבות לנרשמי הקורסים:

מחיר הקורס כולל מנוי שנתי ליחיד למוזיאוני חיפה: מוזיאון חיפה לאמנות, מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, המוזיאון הימי הלאומי, מוזיאון העיר חיפה, מוזיאון מאנה-כץ, מוזיאון הרמן שטרוק. 

הרשמה לקורס מקנה שני שיעורי ניסיון (עלות 340 ש"ח).
ההרשמה לקורס אישית ולא ניתנת להעברה.

                      נהלי הרשמה ותשלום:  זכאים ל- 10% הנחה: נרשמים בהרשמה מוקדמת עד ה 15.10.21, בן משפחה נוסף (מדרגה ראשונה) שירשם לקורס; חייל/ת; נכה ;תלמיד/ה ממשיך/ה (על סמך השתתפות בקורס במוזיאונים בשנה הקודמת); נרשם/ת המשתתף/ת ביותר מקורס אחד (בכל המקרים הנ"ל ההנחה היא על הקורס שעלותו נמוכה מבין השניים, ללא כפל הנחות). 

שכר לימוד ישולם מראש באמצעות כרטיס אשראי.

עד 5 תשלומים לקורס קצר ועד 10 תשלומים לקורס שנתי.  

לא יינתנו החזרים או פיצוי על היעדרות  משיעורים, ולא תתאפשר השלמת שיעורים בגין היעדרות תלמידים, ההשלמה תתקיים רק בשל אילוצי המורה או המוזיאון | במידה ובעקבות משבר הקורונה השיעורים לא יוכלו להתקיים פרונטלית, ייבדקו אופציות של המשך ב'זום', במידה והנ"ל לא יתאפשר, השיעורים יוקפאו ושיעורי השלמה יינתנו כאשר המגבלות יאפשרו זאת. 

מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה | פתיחת קורס מותנית במספר מינימום של משתתפים.

 

מדיניות ביטול קורס: 

ניתן לבטל השתתפות בקורס בהודעה בכתב בלבד. באחריות המשתתף לקבל בכתב אישור ממנהלת פרויקט הקורסים שהודעתו התקבלה. 

תאריך קבלת המכתב ייחשב כתאריך הביטול: 

עד שני השעורים הראשונים יחויב המבטל בכל מקרה בעלות דמי ההרשמה בסך של 340 ₪. לאחר מכן לא ניתן לבטל קורס והמשתתף יהיה חייב בשכר לימוד מלא.

במקרים חריגים: מחלה ממושכת (באישור רשמי של רופא), מעבר מגורים למרחק מעל 30 ק"מ - ניתן להגיש בקשה להחזר שכר לימוד לוועדת חריגים. הבקשה לביטול תעשה במכתב מנומק. ההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.

גמר טיפול בביטול בפועל עד 60 יום ממועד קבלת האישור על מכתב הביטול.

הנהלת מוזיאוני חיפה והאחראים מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים במבנה ותוכן הקורסים לפי ראות עיניהם ובהתאם לשיקולים וגורמים משתנים.  

לתשומת לבכם – הנהלת מוזיאוני חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולהחלטה בלעדית ולפי שיקול דעתה אם לפתוח ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס מסוים, אף שהוצע במועד מסוים. לנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנדון. החלטה כזו יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח להרשמה (בתוספת / החזר הפרש בין עלות הקורסים, בהתאם) או לקבל החזר של עלות הקורס. 

 

מערכת למכירת כרטיסים