היסטוריון של ספרד ופורטוגל, חוקר דתות ותולדות הרעיונות.