תמונת מופע: סדרה בזום - עידית פרי - שואה ומשפט – עשיית דין בנאצים ובעוזריהם

03/05/2021 מופע בזום-עידית פרי: משפט אייכמן

מועדון תרבות - הרצאות
הרצאות ב ZOOM
שני, 03 מאי 2021 בשעה 10:30
מחיר 47.5 עד 65 ₪

פרטי ההרצאה

עידית פרי

בעלת תואר שני בהיסטוריה. מרצה במכללות שונות. כותבת ספרי עדות ומדריכה סיורי עומק לפולין ולברלין.

על הסדרה

"מאיגרא רמא של הזירה ההיסטורית אל בירא עמיקתא של הזירה המשפטית היבשה" (השופט חיים כהן).

בימים שלאחר מלחמת העולם השנייה, ובפתחה של המלחמה הקרה, התארגנו בעלות הברית לאקורד הסיום של שיתוף הפעולה ביניהן, ובין היתר פעלו לקדם את עשיית הדין בנאצים.

הסדרה תעסוק בפרק מכריע בחשיבותו בהיסטוריה של המאה העשרים - בשואה ובמשפט, בדילמות שליוו את השופטים, בעדויות ובעדים, ובהשפעה החשובה שהיו למשפטים אלה על העולם החדש.

על ההרצאה

"במקום בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן – אינני עומד יחידי. עימדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מיליון קטגורים" (גדעון האוזנר).

נעסוק בסוגיות שעמדו.2 לדיון במהלך המשפט, כמו גם בניצולים שנמנעו מלתת עדות. נסקור את מהלך המשפט, העדים, השופטים, ונרחיב בסוגיית השפעת המשפט על זיכרון השואה בחברה הישראלית.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים