תמונת מופע: סדרה בזום - עידית פרי - שואה ומשפט – עשיית דין בנאצים ובעוזריהם

הרצאה בזום - עידית פרי - "מבצע פינאלה" – לכידתו של אדולף אייכמן

מועדון תרבות - הרצאות
הרצאות ב ZOOM
שני, 22 מרץ 2021 בשעה 10:30
מחיר 47.5 עד 65 ₪

פרטי ההרצאה

עידית פרי

בעלת תואר שני בהיסטוריה. מרצה במכללות שונות. כותבת ספרי עדות ומדריכה סיורי עומק לפולין ולברלין.

על הסדרה

"מאיגרא רמא של הזירה ההיסטורית אל בירא עמיקתא של הזירה המשפטית היבשה" (השופט חיים כהן).

בימים שלאחר מלחמת העולם השנייה, ובפתחה של המלחמה הקרה, התארגנו בעלות הברית לאקורד הסיום של שיתוף הפעולה ביניהן, ובין היתר פעלו לקדם את עשיית הדין בנאצים.

הסדרה תעסוק בפרק מכריע בחשיבותו בהיסטוריה של המאה העשרים - בשואה ובמשפט, בדילמות שליוו את השופטים, בעדויות ובעדים, ובהשפעה החשובה שהיו למשפטים אלה על העולם החדש.

על ההרצאה

"עלי להודיע לכנסת כי לפני זמן מה נתגלה על־ידי שירותי הביטחון הישראליים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי, יחד עם ראשי הנאצים, למה שהם קראו בשם 'הפתרון הסופי של בעיית היהודים', כלומר – השמדת שישה מיליונים מיהודי אירופה. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם"  (בן־גוריון, 1960).

כיצד עלו על עקבותיו של אחד מגדולי הפושעים בגרמניה הנאצית?

פרשת לכידתו של אייכמן הייתה מלווה בלא מעט קשיים ומאבקי אגו.

בהקשר זה נעמוד על מערכת היחסים בין איסר הראל לשמעון ויזנטל, ועל חלקו של פריץ באואר בהבאת אייכמן למשפט בישראל.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים