מזרחן, מורה־דרך ומרצה בתחום האסלאם ומזרח תיכון, מתמחה בחברה הבדווית ובחברה הפלסטינית, עם התמקדות במזרח ירושלים.