פרטי ההרצאה

יסכה הרני

מומחית להיסטוריה ולצליינות נוצרית בארץ הקודש. למדה באוניברסיטת תל אביב. מרצה בכירה במוסדות רבים ופעילה ותיקה בתחום של יחסים בין־דתיים.

על הסדרה:

האם ניתן לשים את הברית החדשה מנגד, לצד או בתוך ארון הספרים היהודי?

היסטורית ורעיונית צמחה הנצרות מהיהדות. הברית החדשה נכתבה ברובה במאה הראשונה לספירה כאשר ברקע פעלו הגות וספרות יהודית.

בעבר ביקשו חוקרים נוצריים מחד גיסא, ויהודיים מאידך, להעמיד את ישוע והברית החדשה בנבדל מהיהדות, כיצירה אוטונומית.

בסדרה זו יילַמדו טקסטים מהברית החדשה תוך השוואה למגילות ים המלח, למשלי חז"ל, לספרות חיצונית ולפרשנים מאוחרים.

לא נפסח גם על הספרות היהודית בת־זמננו המגיבה אל הברית החדשה.

ניתן להשתמש במינוי הפתוח בתוספת 15 ש"ח

כל התאריכים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים