בלשן, מילונאי וסופר. חתן פרס סוקולוב לעיתונות תשס"ד ופרס ראשון לציון ע"ש מאיר אריאל ליצירתיות בשפה העברית, 2013. בעל הטור השבועי ואתר האינטרנט - "הזירה הלשונית".