סופר ומרצה בנושאי תולדות האמנות, הנצרות והמיתולוגיה היוונית.

מספריו: "מיתולוגיה עכשיו", "משחקי האלים", "סודות אלי האולימפוס", "הצופן הנוצרי באמנות" ו"גיבורי המיתולוגיה היוונית".