תמונת מנוי: מועדון תרבות - מנוי 20 הרצאות

מועדון תרבות - מנוי 20 הרצאות

מועדון תרבות - הרצאות
כרטיסי מנוי: 0 - 20

פרטים נוספים

לתשומת ליבכם

לכרטיסים שנרכשו במחיר מוזל, יש להציג תעודה בהתאם

ניתן למימוש בהרצאות באולם ובהרצאות בזום

* שים לב! ניתן להמשיך בהזמנה מבלי לממש את כל הכרטיסים (ולממשם בהמשך)

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים