תמונת מנוי: מועדון תרבות - מנוי 10 הרצאות

מועדון תרבות - מנוי 10 הרצאות

מועדון תרבות - הרצאות
כרטיסי מנוי: 10 - 127

פרטים נוספים

לתשומת ליבכם

לכרטיסים שנרכשו במחיר מוזל, יש להציג תעודה בהתאם

ניתן למימוש בהרצאות באולם ובהרצאות בזום

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים