כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
יום שני, 5 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 5 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 5 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 8 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 8 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 8 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 12 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 12 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 12 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 15 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 15 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 15 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 19 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 19 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 19 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 22 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 22 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 22 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 27 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 27 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 27 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 29 אוגוסט 2024 : בשעה 10:30 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 29 אוגוסט 2024 : בשעה 12:00 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 29 אוגוסט 2024 : בשעה 13:15 המוזיאון הימי 0 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים